Mowa ciała (1) - Kilka uwag na początek

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Według różnych szacunków komunikacja niewerbalna stanowi od 60 do 90 procent ogólnej komunikacji. Umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych jest więc bardzo przydatna. Dzięki niej możemy "usłyszeć" to, co nie zostało wypowiedziane słowami, to, czego ktoś nie chciał powiedzieć.

Trzeba jednak pamiętać, by odbierane sygnały niewerbalne interpretować w szerokim kontekście. Pojedyncze gesty czy zachowania nie muszą jeszcze o niczym świadczyć, nie muszą być sygnałem. Im więcej zgodnych wzajemnie za sobą gestów obserwujemy, tym trafniejsza jest ich interpretacja. Niektórzy mogą chcieć świadomie wprowadzić nas w błąd. Większość profesjonalistów uważa jednak, że całego kompletnego zespołu sygnałów nie da się podrobić; że pilny obserwator zauważy dysonans. Dlatego trzeba obserwować całościowe zachowanie, a nie jednostkowe gesty.

Nie wolno także zapominać, że zachowania czy gesty zależą od wielu rozmaitych czynników. Uśmieszki, mruganie oczami czy inne ruchy mogą wynikać np. z jakiejś choroby. Odległości określające strefy zależą od danej kultury, regionu świata ale także od miejsca, w jakim się znajdujemy. Podczas manifestacji, koncertów czy zgromadzeń tolerujemy obecność obcych nam osób znacznie bliżej nas niż w normalnych sytuacjach.

To, co bierzemy za sygnał, może być normalnym zachowaniem danej osoby. Zdecydowanie łatwiej jest interpretować zachowanie osoby, którą znamy. Wiemy, jak się zwykle zachowuje, a więc wszelkie odchylenia od "normy" są z dużym prawdopodobieństwem sygnałem. Jeśli na przykład kolega z pracy nigdy nie czuł się dobrze w towarzystwie koleżanek i zwykle się odsuwał od kobiet, a nagle stara się być jak najbliżej jakiejś kobiety, to zapewne wzbudziła jego zainteresowanie.

Bądźcie więc ostrożne przy interpretacji zachowań. Starajcie się uwzględnić jak najszerszy kontekst: kraj, z którego ktoś pochodzi, region - miasto czy wieś, prezentowany światopogląd i wartości, miejsce, w którym się znajdujecie i wiele innych czynników.